Kopie - alcaponeprst Ve středu 15. 2. 2017  mělo proběhnou mimořádné zastupitelstvo MČ Praha 18, které navrhlo několik nezávislých zastupitelů a členů SZ.  Dle návrhu mělo zastupitelstvo řešit změny územního Z 2808 Areál Avie (sídliště)  a změny územního plánu Z 2809 odklon komunikace (návrh MČ Kbely). Nicméně, ačkoliv při hlasování byl program zastupitelstva podpořen i hlasy zastupitelů našeho spolku Zdravé Letňany  stále to nebylo dost hlasů aby byl program odsouhlasen a  tak bylo jednání i přes zřejmý nesouhlas občanů zrušeno. Je nutné dodat, že jsem den dopředu za spolek Zdravé Letňany pozval své sousedy z Kolonie u Avie (cca 60 lidí).  Dále se snažil starosta realizovat veřejnou diskuzi a získat od občanů připomínky občanů k návrhům změn územního plánu ale jednání se zvrhlo do nám již známé šablony, které známe z již proběhlých zastupitelstev.  Opět se politikařilo a starosta a exstarosta se opětovaně před občany snažili na toho druhého hodit co nejvíce špíny. / např. vy za to můžete, vy jste o tom věděl a na jednání RMČ jste to odsouhlasil, nebo  vy jste to na RMČ také podpořil/ Myšlena je i ta doba,  kdy oba pánové byli ještě kamarádi. Já jsem na jednání  odbočil od tématu a vysvětlil jsem účastníkům připomínky ke změnám ÚP našeho spolku, které jsem v termínu 6. 2. 2017 předal na MHMP. Dále jsem vyzval účastníky veřejného jednání,  aby své připomínky dali do mé dopisní schránky Choceňská 158, které jsem v pondělí  20. 2. 2017 hromadně předal na MHMP.

související články k tématu:

Předali jsme na MHMP vyjádření ke změnám ÚP

Veřejné jednání ke změnám ÚP


Olaf Deutsch

předseda spolku Zdravé Letňany z. s.