S čím nesouhlasí  spolek  Zdravé Letňany z.s.

A/ Nové sídliště AVIE pro 6000 obyvatel, které začíná u Globusu pokračuje přes stávající autoopravny u ulice Žamberská a dále do celého areálu AVIE

1) nesouhlasíme s výjezdem z nového sídliště pro 6000 obyvatel na páteřní komunikaci Tupolevova přes ulici  Žamberská v  kolonii u AVIE,

2) nesouhlasíme s kodem míry využití H pro zástavbu městského typu 6-8 podlaží + u kolonie u Avie  (zadní vrátnice areálu AVIE, podél komunikace Novosvětská v areálu AVIE,

3) nesouhlasíme s kodem míry využití F pro zástavbu městského typu 4-6 podlaží  od komunikace Žamberská  směrem ke Globusu,  včetně pozemku a autodílnou,

4) upozorňujeme na staré ekologické zátěže v areálu AVIE.

B/ Návrh změn silničního obchvatu u Lesoparku

Nesouhlasím se změnou obchvatu, který přivede auta směrem do Letňan a je veden i přes plánovanou méstskou zástavbu.

Připravujeme  materiál s naším nesouhlasem,  který zašleme na Magistrát hl. m. Prahy v termínu do 22. 2. 2017

Olaf Deutsch

předseda spolku Zdravé Letňany z. s.

 Další informace  jsou uvedené níže

  

Dobrý večer ,

ačkoliv jsem tuto informaci na webové stránce MČ Praha 18 Letňany nenašel zvu Vás přesto na veřejné jednání Komise dopravy , životního prostředí a územního rozvoje  (viz. níže uvedená emailová komunikace), které se bude konat v pondělí 23. 1.2017 od 17 hodin. Jednat se bude o novém  sídlišti AVIE pro 6 000 lidí a o  obchvatu komunikace u lesoparku. Tato komise je  veřejná a bude se konat v obřadní místnosti radnice. 

Prosím, podívejte se na tento odkaz http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_IV_spj_2/spolecne_jednani.html, konkrétně na číslo změny 2808 a 2809.  Přijďte vyjádřit svůj názor k uvedeným stavbám. 

 

s pozdravem

 

Olaf Deutsch, spolek Zdravé Letňany

Související články:

 

Dobrý den,
posílám Vám informaci od p. Větrovské, která mluvila s p. starostou.

Je nutné svolat na 23.01.2017 v pondělí od 17 hod v obřadní síni společné veřejné jednání komise dopravy, životního prostředí a územního rozvoje.

Projednávat se bude níže uvedené. Prosím Vás o účast.


S pozdravem
 
Ing. Jana Káparová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
ÚMČ Praha 18
Bechyňská 639
199 00 Praha - Letňany
tel: 284 028 184
mob.:731 450 843
fax: 284 028 225
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

From: Martina Větrovská
Sent: Thursday, December 29, 2016 9:35 AM
To: Jana Káparová <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;
Subject: FW: Komise 23.01.2017

Drazí kolegové,

níže posílám záležitosti, které budou předmětem projednání komise 23. 1.2017 od 17 hodin, jak jsem Vám již předem avizovala. Tato komise bude veřejná a bude se konat v obřadní místnosti. Prosím tedy o účast všechny.

Prosím, podívejte se na tento odkaz http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_IV_spj_2/spolecne_jednani.html, konkrétně na číslo změny 2808 a 2809. Změna 2808 je změna v areálu AVIA a probíhá už mnoho let a vzhledem k tomu, že je třeba toto území nějak dořešit a mnohokrát se k tomu v minulosti i komise vyjadřovala, tak o této změně asi není pochyb.

Nicméně návrh změny 2809, kterou podala MČ Praha 19 (Kbely), je pro naší MČ nepřijatelná. Snaží se odklonit komunikaci tak, aby procházela především do našeho katastru do prostoru za Avií, kde v minulosti byly zahrádky a teď je tam nová bytová výstavba (rodinné domy a bytové domy – kdo znáte místní názvy tak lokalita u Havraňáku) a zpět na Toužimskou a novou komunikací Polaneckého na Mladoboleslavskou. Protože asi všichni víte jak doprava se severní části okolí Prahy ovlivňuje dopravu v Letňanech, tak si lze představit, že tuto trasu začnou lidé využívat jako jakousi náhradní trasu a pohrne se nám tudy vše, co bude mířit dolů do Hloubětína a okolí. Kbely se tak chtějí zbavit komunikace, která by jim jinak vedla nikoliv středem obce, ale po jejím západním okraji. V obrázku, který je na podkladu stávajícího územního plánu,  je žlutě stávající územní plán, červeně vyznačena trasa, kterou navrhují Kbely, zeleně pak trasa, která by byla z našeho pohledu přijatelnější a bezesporu levnější. Došlo by pouze k mírné úpravě trasy tak, aby stávající navržená komunikace byla lépe napojena na již vybudovanou ulici Polaneckého.  V návrhu změny (viz odkaz) uvidíte přesně kudy je trasa navržena.  Kbely tak řeší návrh změny v neprospěch Letňan.

Na druhém obrázku stávajícího územního plánu je lépe rozlišené i členění ploch podle způsobu jejich využití. Z toho je patrné, že i když by komunikace vedla tak, jak je v naší „zelené“ trase, tak bude bytová výstavba ve Kbelích dostatečně odcloněna plochou zeleně -  v nejbližším místě  se jedná odhadem o 150 metrů. Lze rovněž předpokládat, že podél komunikace bude navržena protihluková stěna, vysazena zeleň či upraven terén tak, aby bytová výstavba v místě neutrpěla.  Takové opatření převedením trasy do naší obytné oblasti možné a řešitelné není.

Všem přeji báječný zbytek roku a v příštím roce jen to nejlepší, spoustu zdraví, klidu a pohody.

Martina