prac s mladezi 01 4-200x138„Pestrá škola“ je taková, ve které jsou zdraví žáci i žáci s různými handicapy. To jsem si kdysi přečetl na jedné webové stránce. Dále tu uváděli, že když zdraví i handicapovaní žáci navštěvují jednu třídu, připravují se tak na budoucí život. Osobně věřím, že pokud je žák postižený fyzicky, ale duševně v pořádku, a má k dispozici asistenta, může absolvovat školní docházku bez větších problémů. Proto jsem pro začlenění takových dětí do běžných tříd. U žáků s duševním problémem si tak jist nejsem. Co se stane, když do třídy přijde jedno více duševně postižené dítě? Zvládne je zkušený pedagog, nebo se stane rušivým elementem,

protože bude zasahovat do výuky a rušit ostatní děti? Dokážou mladší žáci pochopit (po předchozím upozornění učitele), že existují děti s psychickými problémy? A také: jsou na postižené žáky jejich potenciální spolužáci i učitelé dostatečně připravení? Co školní šikana? Nebudou postižené děti cílem útoků zdravých spolužáků, nebudou prožívat ve škole peklo? Možná se inkluze ve školství bojíme zbytečně. Možná časem zjistíme, že vzdělávání dětí s tělesným a mentálním postižením je méně problematické než vzdělávání zdravých dětí se sociálním nebo jazykovým handicapem.

Olaf Deutsch
Zdravé Letňany