Bleskovka

Pomozte paní Hlaváčové hledat agresora.   (níže uvedená žádost nebyla nijak redakčně upravovaná)

 Dobrý den,nebyl jste někdo 28.4. kolem 9 v letňanském lesoparku ? Hledam svědky ,kteří tam viděli chlapa (zrzavý vlasy i vousy) s černým psem labradorem ,který tam pred naším synem zmlatil manžela 😡a ten leží na jipce.

Hned pak odjel autem

Zdroj : https://www.facebook.com/martina.hlavackova.7?hc_location=ufi

.

 

Vzdělávání v zahraničí

1-eu_flag_rf123Evropská komise navrhla dne 25. března 2013 zjednodušit vstup do eurozóny na dobu delší než tři měsíce a učinit tak pobyt v EU atraktivnějším pro studenty, výzkumné pracovníky a další skupiny z nečlenských zemí. Je třeba stanovit jasnější, konzistentnější a transparentnější pravidla. Obě současné směrnice o studentech a výzkumných pracovnících budou upraveny a nahrazeny jediným novým dokumentem, který povede ke zlepšení: procesních záruk; mobility a předávání dovedností a znalostí v rámci EU; přístupu na trh práce; celkové ochrany dalších skupin státních příslušníků třetích zemí. Navrhovaná směrnice musí být projednána a odsouhlasena Evropským parlamentem a Radou EU. Komise předpokládá, že nová pravidla vstoupí v platnost od roku 2016.
Celou tiskovou zprávu na toto téma neleznete ZDE.
vzdelani_zahranici_01_6Chystáte se studovat vysokou školu v zahraničí? Máte strach ze zavedení školného na vysokých školách v České republice? V následujícím článku zjistíte, jaké podmínky při studiu mají studenti v několika zemích Evropy i mimo ni a jak vysoké školné platí za studium.Téměř ve všech členských zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) platí studenti nemalé školné za studium na vysoké škole. Například Velká Británie schválila od roku 2012 zdvojnásobení až ztrojnásobení školného jako součást vládního plánu stabilizace univerzitních financí. Studenti zde platí nejvyšší školné v Evropě. Druhé nejvyšší školné v rámci Evropy vybírá v Nizozemí (průměrně 1 861 dolarů ročně, tedy přibližně 36 tisíc korun). Na severu Evropy (Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko) studenti školné neplatí a zároveň mohou využít štědré veřejné podpory. Na druhou stranu se zde ovšem odvádějí vysoké daně z příjmu. Dánsko a Švédsko se nicméně rozhodly navýšit zdroje financování vysokých škol zavedením školného pro zahraniční studenty. Kromě České Republiky neplatí školné také studenti bakalářských programů v Irsku. Ve Spojených státech se pohybuje průměrná roční výše školného na veřejných vysokých školách nad hranicí 6 tisíc dolarů. V Austrálii a Kanadě platí studenti ročně okolo 4 tisíc dolarů.
Průměrná roční výše školného na veřejných VŠ ve vybraných zemích OECD v akademickém roce 2008/09  (v USD)
Austrálie: 4 222
Francie: 190 až 1 309
Itálie: 1 289
Japonsko: 4 602
Kanada: 3 774
Korea: 5 193
Nizozemí: 1 861
Nový Zéland: 3 031
Španělsko: 1 052
Švýcarsko: 889
USA: 6 312
Zdroj: Education at a Glance, 2012
Studium na vysoké škole 19 Únor, 2013 
Agentura Czech-us spustila webové stránky www.studujvdansku.cz, které Vám poskytnou důležité informace o studiu v Dánsku, jak vypadá dánský vzdělávací systém či proč vlastně studovat na univerzitě v Dánsku.Na stránkách www.studujvdansku.cz také naleznete videa českých studentů v Dánsku a fotografie škol, kde můžete získat prvotřídní vzdělání, a to ZDARMA, bez jakéhokoliv školného.

Ve dnech 27. a 28. února 2013 bude probíhat v Kongresovém centru Hotelu Olympik Artemis již čtvrtý Mezinárodní veletrh vzdělávání v zahraničí, na který si Vás dovolujeme srdečně pozvat.

Na akci představí svou aktuální nabídku studia široké spektrum vzdělávacích institucí, odborných vyšších i vysokých škol, jazykových škol, univerzit i akademií z celého světa, ale i agentury s nabídkou pracovně studijních programů. Veletrh je určen pro studenty středních i vyšších a vysokých škol, mládež i dospělé, zájemce o studium v zahraničí za
zvýhodněných podmínek s možností dotací, rodiče zájemců o studium, pedagogy i odborníky, manažery se zájmem o rozšíření kvalifikace, popř. další zájemce o informace v oblasti vzdělávání ve světě. Studenti budou mít možnost diskutovat přímo se zástupci jednotlivých institucí, obdrží informační materiály a seznámí se s obsahem, délkou, organizací i finančními aspekty studia. Přínos pro studenty a školu - mimořádná příležitost získat globální představu o současném trhu nabídek vzdělávání. Můžete zde získat informace o zajímavých programech studia a práce v Německu u Bodamského jezera, studiu zdarma v Sasku, o studiu a práci  na Novém Zélandu apod.

Zdroj: nicm

 

Strana 6 z 6