Bleskovka

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání: Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy;

Termín konání: 25. února 2019 (pondělí) od 17.00 hodin;

Zdroj a program : letnany.cz

Vzdělávání v ČR

msmtMinisterstvo školství vydalo doporučení pro sjednocení průběhu zápisů k povinné školní docházce. Jeho smyslem je učitelům poradit, jak sjednotit časový, obsahový a organizační rozsah zápisu.

Celý dokument ve formátu PDF najdete ZDE.

zdroj: NICM

logo ukAť jsou vám 3 roky nebo 90 let, přijďte se v sobotu 11. října 2014 přesvědčit do budovy Karolina, že studovat můžete opravdu v každéme věku.  Univezita Karlova připravila akci s názvem Den celoživotního vzdělávání, kde veřejnosti představí širokou nabídku možností, jak vystudovat vysokou školu. Představí nejrůznější vzdělávácí programy (profesní i zájmové) pro občany ČR i pro cizince s možností studia přes internet.

Kdy: sobota: 11. října 2014

Kde: budova Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1

V kolik: 9:00 - 16:00

Vstup je ZDARMA.

Zdroj: NICM

msmtMinistr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek na tiskové konferenci 4. září 2014 po jednání České konference rektorů v Přerově představil návrh novely vysokoškolského zákona. Zástupci vysokých škol celkové znění novely uvítali. „Spějeme k dobrému konci. Myslím, že novela přispěje ke stabilizaci vysokoškolského prostředí a jsem rád, že Česká konference rektorů nemá k návrhu zásadní připomínky. Je to vyjednaný kompromis a chtěl bych všem rektorům poděkovat, že se na novele zákona podíleli,“ řekl na tiskové konferenci ministr školství Marcel Chládek.

Číst dál: Ministr školství představil návrh vysokoškolského zákona

Nadace Sophia

Nadace Sophia všestranně podporuje vzdělávání těmito formami: •podporou vzdělávacích akcí, seminářů a školení •vytvářením a poskytováním stipendií •podporou stipendijních programů a studijních pobytů v České republice a v zahraničí •podporou publikační činnosti •podporou vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti a poskytování grantů Podpora je určena především pro střední a vysoké školy a jejich studenty, ale i další instituce či firmy působící v oblasti vzdělávání.  Výše jednotlivého nadačního příspěvku není žádným způsobem omezena. Jeho výši stanovuje správní rada na základě písemné přihlášky žadatele a s přihlédnutím k naplnění cílů nadace.

Uzávěrka pro podání žádostí o příspěvek je 31. 8. 2014.

Více podrobností naleznete na webových stránkách nadace: www.nadacesophia.cz

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Prostřednictvím svých projektů se podpoře vzdělání věnuje i Nadační fond Livie a Václava Klausových. Poskytuje stipendia, příspěvky na zájmové kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně také podporuje výuku práce na počítači pro seniory a nezapomíná ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.

20. 8. 2014 je uzávěrka pro podání žádosti do projektu Stipendia.

Nadační fond poskytuje stipendia studentům, občanům České republiky do dovršení 26 let, kterým jejich sociální situace ztěžuje studium.  Stipendium slouží k podpoře studia na tuzemských školách všech typů a zaměření. Ve všech případech je kladen maximální zřetel na vlastní motivaci studentů. Stipendium je přiděleno na celý školní rok. Příspěvky jsou vypláceny v měsíčních splátkách a slouží k platbě internátu, koleje, jízdného do školy, obědů. Stipendijní program je otevřen i dětem z dětských domovů, které po maturitě pokračují ve studiu na vysoké škole. Nadační fond požaduje od svých stipendistů zprávy o výsledcích studia.

Více podrobností naleznete na webových stránkách nadace: www.nadacnifondklausovych.cz.

Zdroj: NICM

mladezeu 02 3Čeká vás v září opravný termín státní maturity? Online kurzy představují ideální variantu pro přípravu na poslední chvíli. Můžete zvolit konkrétní předměty nebo komplexní přípravu z matematiky, anglického jazyka a češtiny. Webový portál Kampomatuirte.cz chce v této nelehké době, kdy se každý rok něco mění, pomoci ulehčit studentům posledních ročníků jejich přípravu na maturitu. Proto vzniknul unikátní projekt OnlineMaturita (onlinematurita.kampomaturite.cz).

Číst dál: Opravný termín státní maturity? Připravte se pomocí online kurzů!

Strana 8 z 18