Bleskovka

Aktuální přehled  událostí o COVID-19 na stránkách MZČR najdete :  ZDE

Kromě středních a vysokých škol existuje spousta dalších organizací i komerčních subjektů, které pořádají během roku takové aktivity, které mohou přispět ke konečnému úspěchu středoškoláků v dalším studiu. Tyto aktivity nemají přímo funkci klasických přípravných kurzů, ale mohou pomoci rozšiřovat obzory a rozvíjet znalosti v dané oblasti. Účast v těchto kurzech může uchazečům o studium na vysoké škole přinést cenné body nebo přínosné informace k pohovoru během přijímacího řízení.
vzdelani_02_10
Některé vzdělávací projekty

Akce pořádané tzv. Generací Y
- Zaměřují se především na ty žáky a studenty, které baví vše kolem přírodních věd a techniky.
- Cílem projektu je podpořit vs teudentech zájem o tyto obory, dále jej  rozvíjet a především je motivovat      k dalšímu studiu právě takto zaměřených fakultách. Během roku se zájemci díky aktivitám Generace Y mohou zúčastnit různých seminářů, workshopů, ale i táborů, zájmových kroužků a soutěží.
Projekt BRKOS (BRněnský KOrespondenční Seminář)
- Tento dálkový seminář je určený pro všechny středoškoláky, případně i mladší ročníky, kteří mají rádi matematiku.
- Jde o korespondenční soutěž v řešení matematických úloh o drobné ceny s cílem upevnit či rozvíjet matematické znalosti a logické myšlení.
Projekt Junior Science Café
- Zaměřuje se na vědu a je určen především mladým lidem ve věku 13 až 19 let.
- Je to cyklus neformálních diskusních setkání vědců a mladých lidí se zájmem o vědu, a to na různých místech v České republice.
Další možnosti mimoškolního vzdělávání
Kromě výše uvedených projektů se během roku koná spousta vzdělávacích seminářů, konferencí a podobně. Informace o některých těchto akcích naleznete na našem webu nicm.cz,  na portálu jobs.cz a podobně.
Určitě se vyplatí absolvovat také některý z přípravných kurzů k maturitě, nebo přijímacím zkoušekám na vysokou školu. Kurzy jsoui zaměřené například na matematiku, přírodní vědy, češtinu, všeobecné znalost, nebo cizí jazyky.
Pilovat jazykové znalosti můžete i úplně zadarmo například v kurzech pořádaných International Student Clubem Českého vysokého učení technického v Praze.
Online testy
Další mořností, jak si otestovat, nebo prohloubit znalosti jsou různé typy testů na internetu, na specializovaných webových stránkách:
Existují i další serverynabízející testování, některé jsou však placené.
Pokud už máte zvolenou konkrétní vysokou školu, na kterou se chcete hlásit, určitě se vyplatí prozkoumat právě i její stránky. Řada škol na nich totiž zveřejňuje testy z minulých ročníků přijímaček, ale také třeba e-learningové kurzy.
Kromě znalostních testů se ale určitě vyplatí vyzkoušet si některý z kariérních testů, které mohou nerozhodnutým maturantům naznačit, jakým směrem se ubírat v dalším studiu. Jedním z takových testů je například Profitest na webu infoabsolvent.cz, nebo test s názvem Na co se hodím na Jobs.cz.
Zdroj:NICM