MS Havirosvska 3Co je třeba zohlednit při výběru základní školy pro vašeho malého žáčka?

Kde získáte informace?

Od známých nebo na diskuzních fórech můžete ledacos zjistit. Pozor jen na zprávy typu "jedna paní povídala".

Podle čeho vybírat?
•Spádová oblast, vzdálenost, sourozenec - můžete dítě do škly doprovázet nebo vozit? Zvládne později cestu bezpečně samo? Jestli má staršího sourozence, tak je to částečně vyřešené...
•Třídní učitel/ka - velmi důležitý faktor, možná nejdůležitější.
•Pověst školy - je docela možné, že u žádaných škol budou třídy přeplněné. I kdyby byla škola sebelepší, výuka tím může trpět.
•Prostředí a atmosféra - vzhled školy, vnitřního zařízení, tříd, chování žáků a učitelů, kázaňské problémy.... (tohle se dá najít ve výročních zprávách nebo i ve zprávě metodika nebo výchovného poradce)
•Metoda výuky - individuální přístup učitele, hodnocení...
•Vybavenost školy - hřiště, tělocvična, jídelna, specializované učebny a zařízení...
•Zaměření nebo rozšířená výuka předmětů - jazyky, matematika, sporty, přírodní vědy...
•Typy škol - státní, církevní, soukromá, alternativní systém (Waldorf apod.)
•Kamarádi dítěte - poměrně důležitý i když asi ne rozhodující faktor

Zdro: NICM