Bleskovka

Za součinnosti Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 18 bude v roce 2018 organizován sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů. Podrobné informace najdete na webových stránkách radnice městské části Letňany. ZDE

MS Havirosvska 3Co je třeba zohlednit při výběru základní školy pro vašeho malého žáčka?

Kde získáte informace?

  • Dny otevřených dveří, akademie a jiné akce pořádané školou (v ideálním případě škola pořádá ukázky výuky)
  • Pokud je škola pořádá, ja vhodné je navštívit. Seznámíte se s prostředím školy a prohlédnete si její okolí. Můžete se tam zeptat i na otázky, na které jste nenašli odpověď. Můžete si zjistit, kdo bude mít první přídu a domluvit si s ním schůzku. Škola může být sice skvělá, ale nejdůležitější je paní učitelka nebo pan učitel.
  • Webové stránky školy
  • Přes vyhledavače, v rejstříku škol nebo i na  zakladniskoly.com   si můžete najít webovou stránku školy. Její vzhled, přehlednost i aktuálnost mohouo ledacos napovědět. Přečtěte si tam výroční zprávy, najděte si informace o vzdělávacím programu. Na většině stránek můžete i zjistit, jakou mají žáci úspěšnost u přijetí na střední školu, v olympiádách, sportovních soutěžích a dalších aktivitách.
  • Zprávy ČŠI
  • Hodně zpráv České školní inspekce najdete na ZDE: inspekce  
  • Reference

Od známých nebo na diskuzních fórech můžete ledacos zjistit. Pozor jen na zprávy typu "jedna paní povídala".

Podle čeho vybírat?
•Spádová oblast, vzdálenost, sourozenec - můžete dítě do škly doprovázet nebo vozit? Zvládne později cestu bezpečně samo? Jestli má staršího sourozence, tak je to částečně vyřešené...
•Třídní učitel/ka - velmi důležitý faktor, možná nejdůležitější.
•Pověst školy - je docela možné, že u žádaných škol budou třídy přeplněné. I kdyby byla škola sebelepší, výuka tím může trpět.
•Prostředí a atmosféra - vzhled školy, vnitřního zařízení, tříd, chování žáků a učitelů, kázaňské problémy.... (tohle se dá najít ve výročních zprávách nebo i ve zprávě metodika nebo výchovného poradce)
•Metoda výuky - individuální přístup učitele, hodnocení...
•Vybavenost školy - hřiště, tělocvična, jídelna, specializované učebny a zařízení...
•Zaměření nebo rozšířená výuka předmětů - jazyky, matematika, sporty, přírodní vědy...
•Typy škol - státní, církevní, soukromá, alternativní systém (Waldorf apod.)
•Kamarádi dítěte - poměrně důležitý i když asi ne rozhodující faktor

Zdro: NICM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logob.png

Navštivte také