vzdelani zahranici 01 6V přehledu už přibývají termíny pro podzim a zimu 2015/2016. Nenechte si utéct akce fakult, které vás zajímají. Hlavní nápor akcí, pořádaných veřejnými vysokými školami, probíhá v zimě. V dalších měsících už převažují dny otevřených dveří, které konají soukromé vysoké školy. Dny otevřených dveří veřejných a státních vysokých škol Dny otevřených dveří soukromých škol a škol se zahraniční akreditací
článek dny otevřených dveří ke stažení akce veřejných vysokých škol článek dny otevřených dveří ke stažení akce soukromých vysokých škol.

 

 

Akce veřejných vysokých škol do konce roku 2015:

30. 10. FUD ZČU

1. - 15. 11. Týden vědy a techniky - účastní se mnoho škol a s nimi spojených institucí

3. 11. FA VUTBR

4. 11. PŘF UJEP, DAMU Katedra činoherního divadla

5. 11. FUD UJEP

7. 11. DIFA JAMU, DAMU Katedra činoherního divadla

9. 11. HAMU

11. 11. FS ČVUT

12. 11. FS VŠB-TUO

13. 11. FMK UTB programy TPAT a VU, FEI UPCE

20. 11. FBMI a FEL ČVUT, CMTF, PŘF, PDF, FF, FTK UPOL, DAMU Katedra výchovné dramatiky

20. - 21. 11. VŠCHT všechny fakulty

21. 11. informační den UK, TUL fakulty s výjimkou FUA, FAST VUTBR

23. - 24. 11. VŠTE ČB

24. 11. FJFI ČVUT

25. 11. FMIM TUL, FEKT VUTBR

26. 11. MFF UK

27. 11. FSV a FD ČVUT

28. 11. DAMU Katedra scénografie

2. 12. PEDF UK

3. 12. FIT ČVUT

4. 12. FCH a FSI VUTBR, LDF MENDELU

5. 12. DAMU Katedra alternativního a loutkového divadla, Katedra scénografie

9. 12. MÚVS ČVUT, FAF UK

11. 12. FLKŘ, FAI, FHS, FAME, FMK (program MKS) UTB, ÚZS TUL

15. 12. FEKT VUTBR

Akce veřejných VŠ v lednu 2016

4. 1. talentová poradna Katedra zpěvu HF JAMU

7. 1. FZS UPCE, FVL UNOB, FVT UNOB

8. 1. DAMU Katedra produkce, AF MENDELU, obor Ekonomie FSV UK, FM VŠE, 3. LF UK

9. 1. PAČR, 1. LF UK, NF VŠE

11. 1. PF MUNI

13. 1. MÚVS ČVUT, MÚ SLU, OPF SLU, FHS UK, DFJP UPCE, FCHT UPCE

14. 1. FBI VŠB-TUO, FP VUTBR

15. 1. JČU všechny fakulty, FR UPCE, FPH VŠE, FPE ZČU, FIT a FSI VUTBR

15. - 16. 1. UHK všechny fakulty

16. 1. UPOL všechny fakulty, FF UK, LFHK UK, FVZ UNOB, FS VUTBR

16. - 17. 1. OSU fakulty s výjimkou FU

17. 1. LF MUNI

18. 1. ETF UK, FES UPCE

19. 1. FF UPCE

19. - 23. 1. FU OSU

20. 1. Katedra teorie a kritiky DAMU, FVP SLU

21. 1. UJEP fakulty s výjimkou FUD, VŠPJ, FI MUNI, LF MUNI, PŘF UK

22. 1. UTB všechny fakulty (FMK pouze program MKS), VŠTCH všechny fakulty, FSV ČVUT, AF MENDELU, PEF MENDELU, den workshopů FF UHK, FTVS UK, FAST VŠB-TUO, FIS VŠE

22. - 23. 1. ČZU všechny fakulty, FSS MUNI

23. 1. PŘF MUNI, EKF VŠB-TUO

23. - 24. 1. FVU VUTBR

25. 1. ESF MUNI

26. 1. PŘF MUNI, ICV MENDELU

27. 1. FI MUNI, ZF MENDELU, FMMI VŠB-TUO, FAV ZČU, FEKT VUTBR

27. - 31. 1. AVU

29. 1. FIT ČVUT, LDF MENDELU, FVHE VFU, univerzitní programy VŠB-TUO, FEI VŠB-TUO, FS VŠB-TUO, HGF VŠB-TUO

30. 1. FMV VŠE

Akce veřejných VŠ v únoru 2016

1. - 2. 2. VŠTE ČB

2. 2. FJFI ČVUT, FI MUNI, PEDF UK

3. 2. FSV ČVUT

4. 2. FSPS MUNI

5. 2. FBMI ČVUT, FD ČVUT v Praze, AF MENDELU, FEI UPCE, FFÚ VŠE, ÚSI VUTBR

6. 2. PAČR

10. 2. FVL UNOB, PRF UK

11. 2. FD ČVUT v Děčíně

12. 2. ICV MENDELU

26. 2. PEF MENDELU

Další měsíce 2016

10. 3. FCH VUTBR

18. a 19.6.2016 FVU VUTBR

Většinu informací o oborech, které byste chtěli studovat, najdete na internetu. I přesto se ale vyplatí navštívit "naživo" některou z akcí vysokých škol. Dny otevřených dveří nabízejí informace o chystaném přijímacím řízení, uvidíte, v jakém prostředí výuka probíhá, podíváte se na své budoucí vyučující a třeba získáte informace i od studentů, kteří už na škole jsou. Soukromé vysoké školy vypisují termíny dnů otevřených dveří v průběhu celého roku, někdy i několikrát do měsíce. Z tohoto důvodu je uvádíme pouze orientačně v příloze a termíny doporučujeme před návštěvou ověřit.

Zdroj a další informace najdete na : vysoké školy