mladezeu 02 3Chystáte se v příštím roce hlásit na VŠ? Pak nepřehlédněte možnost připravit se bezplatně na test Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek nebo Test studijních předpokladů Masarykovy univerzity (TSP MU) díky projektům, které pro vás připravuje vzdělávací agentura kurzy-fido.cz.

Testy OSP zdarma (www.osp-zdarma.cz)

Každý měsíc přidávají autoři – lektoři kurzů-fido.cz – čtyři sady úloh, přičemž výsledky jsou pak okamžitě k dispozici. Sady obsahují zejména úlohy z kvantitativního a logického, tedy těch, které uchazeči označují za nejproblematič­tější. Jedná se o úlohy originální, které vycházejí z důkladné analýzy úloh využitých v předchozích ročnících Národních srovnávacích zkoušek. Tato služba je vhodným doplnění přípravy založené na řešení originálních testových sad, které komerčně distribuuje společnost Scio.

Chcete si hned vyzkoušet konkrétní úlohy? Stačí navštívit stránku se sadami http://www.osp-zdarma.cz/testy-sady.html

Řešení TSP MU (www.reseni-tsp.cz)

Druhá služba je zaměřena na uchazeče, kteří se hlásí na bakalářská studia na Masarykovu univerzitu – a čekají je tedy testy studijních předpokladů (TSP MU). Princip je jednoduchý: uživatel obdrží zpravidla každý týden zadání pětice úloh z dříve použitých testů a detailní řešení předchozí sady úloh.

Po obsahové stránce je seminář zaměřen zejména na úlohy z numerického a analytického, čili na ty „nejméně populární“ subtesty TSP MU, v nichž však lze procvičováním dosáhnout největších zlepšení. V semináři se objevují úlohy z ostrých testů od roku 2011 do současnosti.

Seminář nenahrazuje prezenční přípravné kurzy, nicméně je vhodným doplněním ostatních druhů přípravy. Stojí též za zmínku, že autoři přidávají do průvodních mailů nejrůznější praktické informace, které se týkají přípravy na TSP MU či průběhu zkoušek a přijímání na MU (percentilové hranice, termíny dnů otevřených dveří, …)

V případě zájmu je možné se obratem zaregistrovat – vše je zdarma (http://www.reseni-tsp.cz/registrace.html).

Zdroj.NICM