msmtMinistr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek na tiskové konferenci 4. září 2014 po jednání České konference rektorů v Přerově představil návrh novely vysokoškolského zákona. Zástupci vysokých škol celkové znění novely uvítali. „Spějeme k dobrému konci. Myslím, že novela přispěje ke stabilizaci vysokoškolského prostředí a jsem rád, že Česká konference rektorů nemá k návrhu zásadní připomínky. Je to vyjednaný kompromis a chtěl bych všem rektorům poděkovat, že se na novele zákona podíleli,“ řekl na tiskové konferenci ministr školství Marcel Chládek.

Navrhovaná novela, která je nyní v připomínkovém řízení, přináší řadu změn zejména v oblasti hodnocení kvality vysokých škol, zavádí nová pravidla akreditace studijních programů, vytváří podmínky pro nezávislé odborné rozhodování o akreditacích – vznik Akreditačního úřadu a upravuje podmínky pro výkon činnosti zahraničních vysokých škol a jejich poboček v České republice. Dále ponechává pravomoc jmenovat profesory v rukou prezidenta a návrh počítá také s tím, že by rektoři veřejných vysokých škol měli mít pravomoc rozhodnout o neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky nebo obhajoby disertační práce, což by vedlo k odebrání akademického titulu. Novela, která by měla být účinná od 1. září 2015, dále zavádí nový způsob hodnocení kvality vysokých škol a upravuje působení zahraničních vysokoškolských institucí v České republice, které dosud nebylo zákonem upraveno.

„O novele se mnoho let diskutuje a ten předložený návrh je kompromisem, který vznikl a já i ostatní kolegové rektoři jsem přesvědčen, že českému vysokému školství prospěje,“ shrnul jednání předseda České konference rektorů a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Zdroj: NICM