Bleskovka

Pro milovníky vína, ale nejen pro ně, připravila MČ Praha 18 další ročník oblíbeného Vinobraní. Sklenku lahodného moku při zvuků muziky různých žánrů si můžete vychutnat v sobotu 7. září od 13 hodin na Staré Návsi.V průběhu odpoledne a večera zahraje a zazpívá Cimbálová muzika Professional JMF Music, kapela Flám, skupina Holokrci či Marian Vojtko. Zdroj: MČ Praha 18,  Plakát

 

 

 mladezeu 02 3
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání přichází v letošním roce s novinkou, která maturantům umožní nechat si zaslat e-mailem vybraný dokument s výsledkem zkoušky společné části. „Portál byl připraven s cílem předat žákovi jednoduše a efektivně dokument, týkající se jeho výsledku a umožní mu kromě jiného i rychlé a relevantní rozhodnutí o smysluplnosti případné žádosti o přezkoumání výsledků. Očekáváme, že se tak mohou alespoň částečně eliminovat žádosti o dokumenty, které směřují na ředitele škol.“ říká ředitel Centra Jiří Zíka.Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu. Autentizace probíhá pomocí tzv. Autentizačního kódu VPŽ. Ten je uveden na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce, který každý žák obdržel od ředitele školy v prosinci loňského roku. Přes výsledkový portál dává žák souhlas s odesláním následujících dokumentů:
  • Výpis výsledků didaktického testu žáka - od 16. května 2014;
  • Opravený záznamový arch didaktického testu žáka – od 16. do 23. května;
  • Záznam o hodnocení písemné práce z cizího jazyka - nejdříve v den zahájení ústních zkoušek třídy příslušného žáka;
  • Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka - od 16. června 2014.
 
Záznam o hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury se prostřednictvím portálu nezasílá. Písemné práce z českého jazyka jsou hodnoceny hodnotiteli jmenovanými ředitelem školy. Hodnocení ústních zkoušek společné části, které se rovněž hodnotí přímo ve škole, se přes portál rovněž neodesílá. Jednotlivé výsledkové dokumenty budou žákům odeslány až poté, co budou zpřístupněny ředitelům škol. Výsledkový portál žáka nezastupuje právním rámcem maturitní zkoušky definované postupy ředitele školy při informování žáků o výsledcích.  „Hlavním přínosem portálu je možnost nechat si zaslat i „ohodnocený“ záznamový arch didaktického testu.“ uvádí ředitel Centra jednu z nejvýznamnějších výhod výsledkového portálu. Pomocí tohoto dokumentu si maturant může ověřit, že mu byl didaktický test ohodnocen správně, a že počet bodů uvedený na výpisu výsledků didaktického testu žáka odpovídá hodnocení otevřených i uzavřených úloh. 
Výsledkový portál žáka se nachází na adrese https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx a žáci se na něm mají možnost registrovat a poskytovat souhlasy se zasláním dokumentů s výsledky od 7. května 2014.