Bleskovka

Předsedkyně Výboru pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti ZMČ Praha 18 svolává řádné zasedání Výboru na 16. září 2020 od 18.00 hodin Jednání se bude konat v obřadní síni Úřadu městské části Bechyňská 639, Praha 18. Program jednání: ZDE

ZS FrycoviskaBrzy se otevřou dveře základních škol k zápisům žáčků do prvních tříd. Co je třeba zohlednit při výběru školy?

Kde získáte informace?

Dny otevřených dveří, akademie a jiné akce pořádané školou (v ideálním případě škola pořádá ukázky výuky)

Pokud je škola pořádá, ja vhodné je navštívit. Seznámíte se s prostředím školy a prohlédnete si její okolí. Můžete se tam zeptat i na otázky, na které jste nenašli odpověď. Můžete si zjistit, kdo bude mít první přídu a domluvit si s ním schůzku. Škola může být sice skvělá, ale nejdůležitější je paní učitelka nebo pan učitel.

Webové stránky školy

Přes vyhledavače, v rejstříku škol nebo i na www.zakladniskoly.com si můžete najít webovou stránku školy. Její vzhled, přehlednost i aktuálnost mohouo ledacos napovědět. Přečtěte si tam výroční zprávy, najděte si informace o vzdělávacím programu. Na většině stránek můžete i zjistit, jakou mají žáci úspěšnost u přijetí na střední školu, v olympiádách, sportovních soutěžích a dalších aktivitách.

Zprávy ČŠI

Hodně zpráv České školní inspekce najdete na www.csicr.cz/cz/dokumenty/inspekcni-zpravy

Reference

Od známých nebo na diskuzních fórech můžete ledacos zjistit. Pozor jen na zprávy typu "jedna paní povídala".

Podle čeho vybírat?

  1. Spádová oblast, vzdálenost, sourozenec - můžete dítě do škly doprovázet nebo vozit? Zvládne později cestu bezpečně samo? Jestli má staršího sourozence, tak je to částečně vyřešené...
  2. Třídní učitel/ka - velmi důležitý faktor, možná nejdůležitější.
  3. Pověst školy - je docela možné, že u žádaných škol budou třídy přeplněné. I kdyby byla škola sebelepší, výuka tím může trpět.
  4. Prostředí a atmosféra - vzhled školy, vnitřního zařízení, tříd, chování žáků a učitelů, kázaňské problémy.... (tohle se dá najít ve výročních zprávách nebo i ve zprávě metodika nebo výchovného poradce)
  5. Metoda výuky - individuální přístup učitele, hodnocení...
  6. Vybavenost školy - hřiště, tělocvična, jídelna, specializované učebny a zařízení...
  7. Zaměření nebo rozšířená výuka předmětů - jazyky, matematika, sporty, přírodní vědy...
  8. Typy škol - státní, církevní, soukromá, alternativní systém (Waldorf apod.)

•Kamarádi dítěte - poměrně důležitý i když asi ne rozhodující faktor
Každý rodič má jiné priority. Otázkou ještě zůstává, zda je z čeho vybírat.

zdroj a další informace: kampomaturite.cz