Bleskovka

PETICE  proti zastavění  sportovišť v areálu SK Prosek.   Jste proti  další rozsáhlé zástavbě,  podepisujte petici  "Nový prosek".

vzdelani zahranici 03Koncem února většina vysokých a vyšších odborných škol uzavře přijímání přihlášek k bakalářskému a magisterskému studiu. O přesném termínu se ale raději informujte na studijním oddělení vámi vybrané školy nebo fakulty. Rozhodně to ale nenechávejte na poslední chvíli. Taky by se pak mohlo stát, že Vás kvůli včas nedoručené přihlášce nepřijmou....

Papírová přihláška

V papírové podobě máte možnost si vybrat mezi tiskopisem SEVT nebo tiskopisem konkrétní školy. Přihlášku je nutno vyplnit čitelně tiskacím písmem. Údaje o názvu oboru a kódu JKOV vaší střední školy získáte u výchovného poradce nebo přímo v sekretariátu školy. Papírová přihlíška je pro školy administrativně náročnější, a to se většinou odrazí i na ceně. Většinou bývá zpoplatněna vyšší částkou než elektronická verze).

Klady:

  1. nepotřebuje internet
  2. některé školy chtějí zaslat jak elektronickou tak i "papírovou" verzi přihlášky a jejích příloh

 

Zápory:

  1. je to pomalejší cesta, musíte je poslat dostatečně dlouho předem
  2. většinou je dražší než elektronická verze a navíc zaplatíte poštovné
  3. některé školy přijímají jen elektronickou přihlášku
  4. některé fakulty nepřijímají toskopis SEVT (např. Právnická fakulta UK)

 

Elektronická přihláška

Na stránkách fakulty nebo školy ji většinou najdete jako dkument ke stažení (většinou PDF nebo Word), jinde ji mají rovnou jako elektronický formulář. Její velkou výhodou je, že máte možnost jejího podání většinou do 23:59 daného posledního dne. Někde stačí formulář vyplnit v informačním systému dané školy, jinde jej chtějí ještě vytištěný (většinou i s potvrzením o zaplacení) na studijní oddělení školy, jinak berou přihlášku jako neplatnou.

Údaje v přihlášce

  1. Přílohy k oběma typům přihlášek občas stačí předložit až u přijímací zkoušky - kopie maturitního vysvědčení, certifikáty, potvrzení od lékaře, seznamy literatury a případné další vyžadované dokumenty
  2. Některé školy nepožadují vyplnění předmětů a prospěchu (2. strana formuláře), někde je to naopak hlavní údaj pro přijímací řízení, protože daná škola může přijímat právě na základě průměrného prospěchu nebo prospěchu ze sledovaných předmětů. Učitelské a zdravovědné obory obvykle vyžadují potvrzení lékaře nebo speciální vyšetření, jinde jde zase o nepovinný údaj. U kombinovaného a dálkového studia může být požadována praxe v oboru.
  3. Správné údaje o názvu oborů, programů... najdete na stránkách vámi vybrané školy
  4. Výsledky maturity, dobré známky z vybraných předmětů, jazykové certifikáty nebo účast v soutěžích vám mohou vynést body navíc nebo úplné prominutí zkoušek, zvýhodnění vám může přinést absolvování partnerské vyšší odborné školy (zde se vám může doba studia zkrátit i na 1 rok), přípravných kurzů nebo kurzů celoživotního vzdělávání dané školy.

Ceny a termíny

Ceny za přihlášku se oproti loňsku mírně snížily, pohybují se od 260 Kč do 560 Kč za přihlášku do jednoho oboru. Na soukromých školách se můžete setkat s nulovým poplatkem, nebo naopak připlatit – i 1000 nebo 2000 Kč. Ve většině případů se jedná o nevratný poplatek. Školy, které používají pro přijímací řízení NSZ Scio, mívají poplatky nižší.

Pozor, u víceoborových studií je potřeba podat patřičné množství přihlášek a obvykle také zaplatit více poplatků.  Dokladem o úhradě je výpis z účtu nebo ústřižek složenky. Na stránkách školy nebo v elektronické přihlášce zjistíte číslo účtu, variabilní a specifický symbol.  Termín úhrady bývá shodný s datem podání přihlášky – pokud tedy posíláte papírovou přihlášku, její součástí by mělo být potvrzení o zaplacení. U elektronické přihlášky školy obvykle tolerují datum splatnosti následující pracovní den po posledním dni pro podání přihlášky (např. pokud podání přihlášek končí 28. 2. a platba je uhrazena s datem splatnosti 1.3.). Doporučujeme se vyhýbat nejzazším termínům nebo raději informaci důkladně ověřit.
Počet přihlášek na osobu obvykle nebývá omezen, v rámci jedné školy může ale dojít ke kolizi přijímacích zkoušek.

Zdroj a další informace : vysokeskoly.cz