Bleskovka

Zastupitelé schválili všechny návrhy na obsazení míst v Radě MČ Praha 18, které předložila koalice složená z ODS a Svobodných, ANO, ODA a TOP 09. Starostou Letňan tak byl zvolen Zdeněk Kučera (ANO), v radě ho na pozici místostarosty doplní Pavel Sehnal (ODA), Ondřej Lněnička (ODS a Svobodní) a Iveta Lojková (TOP09), pátým členem rady byl zvolen Martin Halama z ODS a Svobodní.

lednacek-ricniLedňáček poznává nové kamarády, je putovní výstava, která předkládá neformální formou informace o pražském ptactvu. Je určena dětem základních škol. Byla vytvořena za podpory grantového systému Hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí. Jejím realizátorem je společnost MCN, obecně prospěšná společnost. Výstava byla doposud umístěna asi v 10 pražských základních školách.Jde o putovní výstavu, resp. její druhou část  (první část byla zaměřena na významné přírodní území v rámci hlavního města Praha a jmenovala se Ledňáčkovo putování pražskou přírodou), která je zaměřena na poznávání ptáků vyskytujících se na území Prahy. Podrobné informace jsou na www.mcn.czhttp://www.mcn.cz/projekty/granty-mhmp/lednacek-ii/.

Zde jsou umístěny všechny výstavní tabule i znalostní kvíz, který je možné vyplnit a odeslat na naši adresu a následně budete informováni, zda jste odpověděli všechny otázky správně. Na každém panelu je krátký příběh o ledňáčkovi, jak při svém hledání nového domova poznává další druhy pražských ptáků. Najdete tu i odborné informace, profesionální fotografie a kresby. K výstavě vznikl také jednoduchý kvíz s variantami pro děti 1. stupně a pro děti 2. stupně. Odpovědi najdou děti, právě na panelech výstavy. V případě zájmu je možné výstavu zdarma zapůjčit do jakékoliv základní školy nebo jiného zařízení v rámci hlavního města (kontakt V. Jilečková, MCN,o.p.s., telefon 777 753 101).

Zdroj: cenie.cz

Foto: naturfoto.cz