Bleskovka

Zastupitelé schválili všechny návrhy na obsazení míst v Radě MČ Praha 18, které předložila koalice složená z ODS a Svobodných, ANO, ODA a TOP 09. Starostou Letňan tak byl zvolen Zdeněk Kučera (ANO), v radě ho na pozici místostarosty doplní Pavel Sehnal (ODA), Ondřej Lněnička (ODS a Svobodní) a Iveta Lojková (TOP09), pátým členem rady byl zvolen Martin Halama z ODS a Svobodní.

Práce v zahraničí

NICM 4Motivační dopis často rozhoduje o tom, jestli budete pozváni na pohovor. S tím, jak by měl motivační dopis vypadat, se seznámíme v tomto pokračování.
Stáhněte si ukázkový motivační dopis zde
 
Ukázkový motivační dopis je opatřen komentáři a poznámkami, takže sám o sobě poslouží jako cenný zdroj při psaní motivačního dopisu či e-mailu.
 
Zdroj: NICM
Získejte nové znalosti a zkušenosti z rozvojového světa během šesti měsíců strávených v Bangladéši. Zapojit se můžete jako učitelé angličtiny, vychovatelé v mateřské školce, pomoct s propagací a PR a výpočetní technikou.
 
jobsThanapara Swallows Development Society hledá dobrovolníky na probíhající projekty a programy v Bangladéši. Máte jedinečnou možnost poznat tuto přátelskou zemi, její neziskový sektor a zároveň podpořit vybrané sociální a rozvojové aktivity.
Požadavky: Komunikativní znalost angličtiny, smysl pro dobrovolnictví, spolehlivost a důvěryhodnost, ochota učit se novým znalostem a dovednostem včetně bengálštiny. 
Číst dál: Dobrovolnictví v Bangladéši
Jak předejít tomu, aby váš životopis skončil v koši?
 
Společnosti se předhánějí v soutěži, kdo napíše lepší článek na téma „Jak napsat životopis“ – stačí chvilku googlit. Tři body nám ovšem připadají v podobných článcích opomíjené:
 
1. E-mailová adresa 
prace 02 1-200x280misutecka99, drakzprahy, xmucq, bozka atd. Už podle e-mailové adresy zaměstnavatel pozná, jakou máte kulturu vystupování, a tyhle adresy vás moc nereprezentují. Vhodné jsou adresy, které kombinují jméno a příjmení. Doporučujeme používat gmail, hotmail nebo icloud (pokud jste uživatel Applu). E-maily od těchto serverů nepadají do spamu (např. seznam, centrum či atlas naleznete ve spamu zahraničních společností velmi často). 
 
2. Oživte svůj životopis
Papír zůstane jen papír. A papír nevzbuzuje žádné emoce. Pokud chcete, aby váš životopis zaměstnavatele motivoval k pozvání na pohovor, je nutné svůj životopis oživit. Velmi populární jsou videoživotopisy (pro inspiraci nebo tento). Video je nejlepší, protože v něm předáte nejvíce emocí. Dobrým nápadem je poslat zaměstnavateli odkaz na svůj profil na sociálních sítích nebo blog. Možná vám již toto připadá jako ohrožování soukromí, ale vciťte se do zaměstnavatele, který si chce najmout člověka a na to aby vás poznal má v záplavě životopisů několik minut a poté půl hodiny – hodinu na pohovoru. Čím více informací o sobě zaměstnavateli poskytnete tím lépe. Může se stát, že právě tyto dodatečné informace zaměstnavatele odradí, ale i to je lepší než být přijatý a poté pracovat v prostředí, se kterým si nesednete. 
 
3. Motivační dopis
„Dobrý den, mám zájem o tuto pozici, můj životopis je v příloze, Novák“ -> Přesunout do koše. Motivační dopis (dnes již spíše průvodní e-mail) je prostředkem, jak zaměstnavatele motivovat k otevření životopisu. Také ovlivní, s jakými očekáváními bude zaměstnavatel váš životopis otevírat. O tom, jak napsat motivační dopis, bude příští část našeho seriálu. 
Zdroj: NICM
 
 
Přinášíme vám nabídku aktuálních stipendijních programů pro studium v Řecku.
 
1. Stipendia Státní stipendijní nadace (I.K.Y.) ke studiu řeckého jazyka a kultury
 
prace 02 1-200x280Řecká Státní stipendijní nadace (I.K.Y.) nabízí pro uchazeče z celého světa osmiměsíční stipendia ke studiu novořeckého jazyka a kultury. Výuka probíhá od října 2013 do května 2014. 
Nabídka je určena absolventům (minimálně bakalářského) vysokoškolského studia některého ze společenskovědních oborů (jako jsou humanitní, sociální nebo politické vědy). 
Věkový limit je 40 let. Požaduje se alespoň základní znalost (novo)řečtiny.
Toto stipendium je použitelné pouze pro speciální kurs novořeckého jazyka a kultury, který zpravidla organizuje některá z těchto pěti řeckých universit: Aténská universita, Soluňská universita, Janinská universita, Patraská universita, Krétská universita. O tom, která universita bude kurs v určitém roce pořádat, rozhoduje I.K.Y.
Pobyty jsou plně kryty stipendiem (kromě nákladů na cestu tam a zpět). I.K.Y. poskytne přijatým uchazečům zdarma ubytování a stravování, vyplatí jim příspěvek na začáteční náklady spojené se zahájením pobytu ve výši 200 eur, bude jim vyplácet měsíční kapesné ve výši 150 eur, uhradí za ně školné a zajistí jim (v případě potřeby) bezplatnou lékařskou péči.
 
Formulář přihlášky a podrobné pokyny viz: Podrobné pokyny a Formulář
 
Doklady musejí být buď v řečtině, angličtině nebo francouzštině anebo opatřeny překladem do některého z těchto jazyků. Řecká strana dále uvádí, že doklady uvedené pod body 3, 4, 7, 8 a 9 musí potvrdit řecké velvyslanectví nebo konzulát, pokud země, z níž uchazeč pochází, není účastníkem haagské konvence z 5. října 1961 rušící nutnost takovéto legalizace zahraničních veřejných dokumentů. Uchazeči by si proto měli na řeckém velvyslanectví ověřit, jak je tomu v případě České republiky.
 
Přihláška musí obsahovat:
 
1. Vyplněný formulář žádosti (s fotografií)
2. Životopis
3. Ověřené kopie dokladů o dokončeném (minimálně bakalářském) vysokoškolském vzdělání („University Diplomas – Degrees“)
4. Doklady o znalosti řečtiny a angličtiny nebo francouzštiny
5. Dva doporučující dopisy
6. Doklad dosvědčující, že žadatel pracuje jako učitel řečtiny (týká se pouze těch, kteří takto pracují)
7. Čerstvé lékařské potvrzení o zdravotním stavu vystavené veřejnou nemocnicí („State Hospital“) nebo jiným relevantním zdravotnickým zařízením („relevant health service“), z
 nějž bude mj. vyplývat, že uchazeč netrpí žádnou infekční nemocí
8. Kopii pasu nebo jiného dokladu totožnosti
 
Podání přihlášky
 
Žádosti se podávají (pokud jde o Českou republiku) buď prostřednictvím řeckého velvyslanectví v Praze (Velvyslanectví Řecké republiky, Na Ořechovce 19, 162 00  Praha 6, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) nebo elektronickou cestou prostřednictvím webové stránkywww.iky.gr (pouze vyplněný formulář žádosti, ostatní doklady je třeba zaslat poštou).
  Nejprve je třeba podat přihlášku (vyplněný formulář přihlášky a životopis) elektronickou cestou do 10. července 2013, zbývající doklady tvořící součást přihlášky je nutné doručit (poštou) nejpozději do 19. července 2013 (tj. doklady již musí být doručeny nejpozději do tohoto termínu).
 
Kontakt a bližší informace:
 
Internet: www.iky.gr (viz Scholarships – Scholarships for Foreigners – Modern Greek Language and Culture)
State Scholarship Foundation (I.K.Y.)
Directorate for Special Programmes
International Scholarships
Unit for Foreigners
and Cultural Exchanges
41, Ethnikis Antistaseos Avenue
Nea Ionia
14234 Athens
Greece
 
 
2. Stipendia Státní stipendijní komise (I.K.Y.) 
 
Řecká Státní stipendijní komise (I.K.Y.) nabízí pro uchazeče ze zemí Evropské unie a několika dalších vyspělých zemí celkem 15 stipendií pro následující typy studijních pobytů v Řecku:
 
a) Postgraduální studijní pobyty
    i) doktorandské studium 
       (stipendium se uděluje na jeden rok s možností prodloužení až na celkem tři roky, k dispozici jsou 2 stipendia)
   ii) druhé magisterské studium 
       (tj. žadatelé již musí mít jedno magisterské studium dokončeno – stipendium se uděluje na jeden rok s možností prodloužení až na celkem dva roky, k dispozici jsou 2 stipendia)
 
b) Postdoktorandské studijní pobyty 
    (stipendium se uděluje na šest měsíců s možností prodloužení až na celkem jeden rok, k dispozici je 5 stipendií)
 
c) Další vzdělávání v oblasti řeckého jazyka, literatury, filosofie, historie a umění 
    (určeno pro vysokoškolské učitele řečtiny – stipendium se uděluje na šest měsíců s možností prodloužení až na celkem jeden rok, k dispozici jsou 2 stipendia)
 
d) Umělecké pobyty („attendance of seminars for specialization in the Fine Arts“ – stipendium se uděluje na jeden rok, k dispozici je 1 stipendium)
     
e) Sběr materiálu – určeno pro doktorandy, jejichž doktorandské studium probíhá v jejich vlasti (stipendium se uděluje na jeden rok, k dispozici jsou 3 stipendia)
 
Uchazeči musí splňovat následující požadavky:
- výborně ovládat angličtinu nebo francouzštinu
- není-li stanoveno jinak, je věkový limit 35 let. 
  (Jiné věkové limity: lékaři - 40 let, postdoktorandské studijní pobyty - 40 let, další vzdělávání podle bodu c) - 55 let)
- nezískali v minulosti stipendium od I.K.Y.
- nemají řecké občanství (ani v případě, že by šlo o dvojí občanství)
 
Výhodou je předběžný kontakt s navrhovaným pracovištěm a znalost řečtiny.
 
Výše stipendia činí u postdoktorandů a vysokoškolských učitelů řečtiny (přijatých k dalšímu vzdělávání) 800 eur měsíčně, u ostatních kategorií 600 eur měsíčně, kromě toho se v některých případech vyplácejí některé další příplatky. Stipendium nemusí plně krýt životní náklady v Řecku, nelze tedy vyloučit jistou finanční spoluúčast stipendistů).
 
Informační leták s podrobnými informacemi a pokyny je k dispozici ZDE, formulář přihláškyje k dispozici ZDE.
 
Uzávěrka přijímání přihlášek pro akad. rok 2013/2014 je 26. července 2013.
Přihláška včetně všech vyžadovaných dokladů se podává řeckému velvyslanectví v Praze (Na Ořechovce 19, 162 00  Praha 6, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
Kontakt a bližší informace:
Internet: www.iky.gr  
 
3. Mezinárodní divadelní festival pro studenty středních škol v Dionu „Olympia in Dion“
 
V Dionu (na úpatí hory Olympus) se ve dnech 12. – 20. září 2013 uskuteční mezinárodní divadelní festival studentů středních škol pod názvem „Theatre Games: Olympia in Dion“. Tento divadelní festival navazuje na tradici divadelních her, jež se konaly pod stejným názvem a na stejném místě v antickém Řecku.
Přihlásit se mohou skupiny studentů středních škol ve věku od 13 do 18 let pod vedením učitele. Účastníci si musí sami zaplatit cestu do Řecka a zpět, ubytování i stravování.
Uzávěrka přijímání přihlášek je 21. června 2013. Přihlášky lze zaslat buď poštou nebo e-mailem na adresu:
Directorate of Secondary Education in Pieria
Innovative Actions Office
8, P. Tsaldari Str.
60 100  KATERINI, GREECE
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Dopis s podrobnými informacemi a pokyny je k dispozici ZDE.
 Formulář přihlášky je k dispozici ZDE. 
 
Zdroj: NICM
Původní zdroj: Akademická informační agentura www.zahranici-stipendium.cz
 
 
prace 02 1-200x280Jak postupovat při výběru práce v zahraničí vám poradí seriál agentury Czech-us.
Pokud pojedete za prací do zahraničí na vlastní pěst, musíte si hledat zaměstnání bez jakékoliv podpory. Jak se říká jít takzvaně s kůží na trh. Základním pravidlem je: „Rozhoďte sítě po co nejvíce komunikačních kanálech.“ Znáte portály jako EURES, odkazy na národní databáze volných pracovních pozic nebo stránky jako craigslist.org, gumtree.com? Že ne? Vidíte a to je jen základ, který se hodí prostudovat před finální představou, kam vyrazit za prací.
 
Mýty kolem práce v zahraničí
Velmi častou představou je, že práci naleznete ještě v České republice. Ano jistě, můžete, kupříkladu na našich FB stránkách Práce v zahraničí, čas od času narazit na nabídku od nějakého krajana, který již pracuje v zahraničí a který hledá kolegy. V takovém případě vás jako Čecha (Slováka) nejspíše rádi přijmou. Ale ruku na srdce, takovéto nabídky se samy nehrnou. Jinými slovy nalézt si práci „na dálku“ není moc reálné. Pak vám nezbude než do zahraničí vyrazit a práci hledat přímo na místě. Takové úsilí sebou ale přináší soupeření s rodilými mluvčími, kteří již mají z titulu své řeči a bydliště v místě práce výhodu nad vámi. Častým argumentem je, že jsou Češi levnější než například Britové. Ano, jsme méně nároční na mzdovou úroveň, ovšem i tato výhoda se začíná vytrácet. V Británii obchodní řetězce běžně platí minimální mzdu a stejně většinu zaměstnanců tvoří Britové! Rostoucí nezaměstnanost a klesající sociální podpora zkrátka vyhnala do práce více místních pracovníků nucených akceptovat nízkou mzdu. Naší největší výhodou oproti místním je tak naše motivace = faktická nutnost práci si nalézt a také naše pracovitost. Zaměstnavatelé mnohdy přijmou cizince, protože chtějí vybudit konkurenci a produktivitu práce mezi zaměstnanci ve své firmě. Tady hraje klíčovou roli vaše sebeprezentace před zaměstnavatelem nebo personalistou při pohovoru a váš nedokonalý cizí jazyk překvapivě nemusí být velkým handicapem.
Náš Tip: pokud je to možné, nabídněte zaměstnavateli „free shift“ neboli jeden den v práci zdarma, ať vidí vaše pracovní nasazení. Můžete být na konci dne příjemně překvapeni nabídkou práce, kterou od zaměstnavatele získáte.  
 
Jak nenaletět agenturám?
Zprostředkování práce za úplatu je v Evropské unii nelegální! Pokud vám někdo nabídne, že vám zprostředkuje práci v zahraničí a žádá si poplatek za zprostředkování práce, pak se fakticky dopouští trestného činu. Všechny agentury řádně registrované ke zprostředkování práce najdete na www.mpsv.cz. Častější praxí bývá tzv. agenturní zaměstnávání, kdy v zahraničí pracujete nikoliv přímo pro daného zaměstnavatele, ale pro agenturu, která vás k němu přidělila a ta vás i vyplácí – samozřejmě si tak ponechává část vaší mzdy. Ujistěte se, že v případě agenturního zaměstnávání je vaše mzda nad úrovní minimální mzdy a také že máte nárok na stejné pracovní a sociální benefity obvyklé v dané zemi. Mnohdy agenturu vůbec kontaktovat nemusíte, v EU funguje portál EURES, kde se nabízí volná místa, v Kanadě se dá práce, brigáda či ubytování najít přes craigslist.org, v Austrálii zase můžete udělat dobrou zkušenost s gumtree.com.au – všude tam často inzerují volné pozice přímo sami zaměstnavatelé. Fenoménem se nepochybně i v této oblasti stanou sociální sítě.
Náš Tip: udělejte si co nejdříve přátele mezi místními pracovníky z dané země, protože ti obvykle mají velmi dobrou představu, jaká práva a povinnosti máte.
 
 
Nemám praxi, nemám práci
Samotnou kapitolou jsou praxe neboli stáže a charakter jejich odměňování, který se může pohybovat od stáže, která je vykonávána zcela zdarma, přes pozice, kdy vám je za práci „placeno“ různými benefity jakými jsou zaměstnanecké ubytování či stravování zdarma, až po stáže placené různými formami kapesného pod úrovní minimální mzdy. Legislativní rámce mnoha zemí vůbec se stážemi nepočítali a nepočítají a spory mezi stážisty a zaměstnavateli mohou mít překvapivé dohry u soudu. EU se snaží pracovní stáže podporovat, protože je EU na volném pohybu osob a práce založena, ale ve svém úsilí selhává, protože jednotlivé trhy práce a podmínky na nich se od sebe neuvěřitelně liší. Pokud o stáži uvažujete, vždy dobře promyslete, zda vám ona stáž poskytuje přesně to, proč jste si jí vybrali a budete tak mít větší šanci si pak díky ní nalézt první práci v oboru! Pamatujte, že na zkušenou chodili po celé Evropě už naši praprarodiče a nebylo to jen v rámci Rakouska-Uherska. 
Náš tip: natočte si krátké video ze své stáže, nahrajte jej na YOUTUBE a pak odkaz vložte do svého životopisu. Video vás představí jako pracovitého člověka oblíbeného v kolektivu. Odměnou vám za tu trochu úsilí může být email s atraktivní nabídkou práce.  
 
S jazykem na štíru
Nejlevnějším řešením vždy je a bude, pokud si práci v zahraničí naleznete sami. Češi však podceňují jazykovou přípravu a to jak před odjezdem, tak i po přistání v cizině. Místo tzv. soft landing neboli měkkého přistání v zahraničí potom zažijí pořádný „drncák“ spojený s honičkou za prací a utrácením svých financí tempem, na které nebyli připravení. V řadě zemí vás přitom s prací mohou spojit programy Work and Study, kdy po řádné jazykové přípravě práci najdete překvapivě rychle. Jako příklad zde může sloužit Kanada, Austrálie či pro nás blízké Německo. Atraktivní jazyková výuka, bydlení v místní hostitelské rodině a fakt, že daný jazyk používáte 24/7 – to vše vás připravuje na onu první pracovní příležitost. Referenční dopis od jazykové školy pak dělá při hledání práce úplné divy, nehledě na to, že řada škol pořádá veletrhy práce přímo se zaměstnavateli. Funguje-li tento systém pro účastníky z mnoha zemí hledajících takto práci, bude fungovat i pro vás.
Náš tip: Řada zájemců o naše programy nemá vůbec představu, jaké jsou jejich jazykové znalosti a na čem mají zapracovat. Změřte si úroveň své angličtiny v online testu od Oxford University Press.
 
 
Tak jak tedy začít?
Nikdo z nás nemá před cestou do zahraničí neomezené zdroje. Finanční limity nás mohou přibrzdit, ale neměly by nás zastavit. Než se vrhnete do utrácení svých našetřených zdrojů, zkuste si stanovit cíle, kterých chcete pobytem v zahraničí dosáhnout a také minimální délku pobytu. Nemá smysl vyrážet na 3-4 týdny – to se raději vydejte na dovolenou k moři. Zaměstnavatelé vás v zahraničí nezaměstnají, pokud jim nevytrváte v práci minimálně 3 měsíce, běžně však požadují 6-12 měsíců. Aby měl takový „roční výlet“ smysl, potřebujete informace. Hodnota informací je zde nevyčíslitelná! Můžete se po roce vrátit z Kanady z programu Work and Study a mít jen splacené náklady programu nebo se vrátit ze země javorového listu 12 měsících plných studia a práce, procestování půlky světa a na kontě mít 200 000 Kč a už plánovat další podobný výlet. S trochou nadsázky se dá říci, že jste jako průměrný český hokejista, který se díky informacím od hráčského agenta vydal do Kanady, kde se konečně naučil anglicky, pochopil svou cenu a rázem o jeho služby stojí více týmů než kdykoliv předtím. A pak je na vás, co s takovou slibně se rozjíždějící kariérou uděláte. My budeme vaším schopným agentem.
Náš tip: V Czech-us pracují sami bývalí účastníci programů. Pokud přesto budete mít nouzi o informace o daném programu, rádi vás spojíme s aktuálními účastníky programu. Dostanete aktuální informace, které šetří váš čas a vaší kapsu.
 
Jak hledat práci na vlastní pěst, jaké komunikační kanály používat a jak se na nich nejlépe prezentovat.
 
Jak najít práci v zahraničí?
Pokud jste se již rozhodli, že pojedete do zahraničí na vlastní pěst, sehnali jste si ubytování a pořídili jste si zahraniční SIM kartu, je čas vyrazit hledat práci. Tento článek bude předpokládat, že Vaše úroveň angličtiny je na úrovni B1 – B2. Pokud je Vaše úroveň angličtiny nižší, nedoporučujeme hledat práci na vlastní pěst. Z našich zkušeností je úspěšnost velmi nízká a související ztráty relativně vysoké.
 
Primárně, vyšperkujte svůj životopis. Životopisům se bude věnovat příští část našeho seriálu. Jakmile dovedete svůj životopis k dokonalosti, je čas vrhnout se do práce.
 
Základní pravidlo: Neklaďte si žádné limity a buďte odvážní! 
 
Je jasné, že vás ihned nepřijmou jako top manažera, ale proč nezkusit nějakou administrativu. Neklaďte si limity, neříkejte nic ve stylu: „Na tuhle práci nemám“ apod., zkuste zaměstnavatele nejprve kontaktovat a uvidíte, jak to dopadne, možná budete překvapení.
Buďte odvážní – E-maily nefungují! Pokud pošlete e-mailem 20 životopisů, nepočítejte s tím, že vám odepíšou více než 2 zaměstnavatelé a málokdy pozitivně. I v zahraničí je v současnosti vysoká nezaměstnanost a na jedno místo se hlásí desítky zájemců, jak cizinců, tak rodilých mluvčích. Vy se musíte odlišit od davu, abyste místo získali. Odlišit se můžete telefonátem nebo osobní návštěvou. To již chce trošku odvahu.
Mail -> Telefon -> Pohovor
Ideální scénář, pošlete e-mailem životopis s motivačním dopisem, ideálně v dopoledních hodinách. A po obědě ihned volejte, zeptejte se, jak se zaměstnavateli líbil váš životopis a mějte připravené scénáře pro případ, že vám zaměstnavatel již řekne, že životopis viděl a i pro případ, že vám řekne, že se k němu zatím nedostal. V prvním případě se snažte zaměstnavatele rozpovídat, aby Vám řekl svůj názor a pokuste se dostat na pohovor. Např. navrhněte, že v půl páté budete blízko, že se můžete rovnou stavit. Pokud zaměstnavatel Váš životopis ještě neviděl, navrhněte totéž. Zaměstnavatel má stejný cíl jako vy - on potřebuje schopného člověka a právě teď jste vy ten nejschopnější ze všech, co mu napsali.
 
Osobní návštěva s životopisem v ruce
Toto je opravdu pouze pro otrlé, ale výsledky jsou překvapující. Velmi funkční je tento postup v USA a Kanadě, kde jsou lidé více komunikativní než Evropané. Přijďte do podniku (restaurace, fastfood nebo i mezinárodní společnost), zeptejte se, kde je HR oddělení nebo ředitel pobočky, představte se, předejte životopis a počkejte, co vám manažer řekne. Své šance zvýšíte, pokud si předem přes internet zjistíte, koho podnik vlastně hledá, ale již jsem potkal „skokany“, kteří šli vyloženě naslepo a práci získali (hlavně v amerických restauracích).
 
Kde hledat?
Internet – Bez debaty nejlepší médium. Pozice naleznete rychle, snadno a máte většinou i pokročilé možnosti filtrování – naleznete práce v blízkém okruhu svého bydliště. Nevýhodou je vysoká konkurence. Na pozice z internetu odepisují řádově desítky až stovky zájemců.
Přátelé a známí – Zaměstnavatelé dají přednost vám, kteří jste byli doporučeni člověkem, kterého zaměstnavatel zná a může se na něj spolehnout – předpokládá, že vy budete stejně schopný. Toto je ta nejsnadnější cesta do zaměstnání.
Sociální sítě - Toto médium je při hledání práce často podceňováno, což je škoda. V každém větším světovém městě se tvoří na Facebooku skupiny a stránky, které sdružují cizince, kteří ve městě již pracují / studují. Téměř v každém městě naleznete skupinu „Jobs in ...“, “Work in...“  a můžete experimentovat i s národnostmi „Polish in...“, „Czech and Slovaks in...“ Na sociální sítě většinou zaměstnavatelé posílají pozice, které potřebují rychle naplnit. Dobrý nápad je propojit si sociální sítě s mobilním telefonem, abyste rychle odpovídali.
Místní tisk – Toto médium je vcelku na ústupu, většinou zde inzerují makléři, finanční poradci apod., ale občas lze nalézt i dobrou pozici.
Výlohy – Vcelku mě překvapilo, kolik obchodů a restaurací v Británii hledalo servírku / číšníka / kuchaře nebo prodavače. Když jsem si prošel obchodní centrum v Manchesteru, našel jsem 3 pozice během 30 minut. Samozřejmě, je to i o náhodě, na co narazíte, ale je vidět, že tento způsob je stále populární. 
Odborné kruhy – Pokud již máte jméno ve svém oboru (jste například fotograf, programátor, bankovní analytik či vědec) a chcete vyrazit do zahraničí, využijte profesionální skupiny na internetu, sociální síť LinkedIn, networkingové akce, zašlete zaměstnavateli své portfolio apod. Zde je již situace velmi individuální v závislosti na vašem oboru.
 
Jakou práci můžu v zahraničí dělat?
Takovou, kterou byste našli v České republice. Je naivní myslet si, že naleznete v zahraničí práci, kterou nemůžete nalézt v ČR a ještě k tomu za lepší peníze. Praktičtější úvahou je hledat práci, kterou byste při maximální snaze našli v ČR, případně o trošku horší, vzhledem k tomu, že jste cizinec a vaše jazyková úroveň je nižší než úroveň rodilého mluvčího. Časem se samozřejmě vypracujete a budete moc změnit pozici tak, abyste se více přiblížili své specializaci.
 
Hledat první práci v zahraničí je vždy těžké. Musíte si zvyknout nejen na jinou mentalitu zaměstnavatelů a kolegů, ale samozřejmě hraje roli i nervozita při komunikaci se zaměstnavatelem. I pokud máte dobrou úroveň jazyka, může pro vás být užitečné, když první práci vám nalezne agentura a za nějaký čas, až se aklimatizujete, budete hledat práci jinou. A poněvadž již bude vaše angličtina i sebevědomí na mnohem vyšší úrovni, budete moci koukat mnohem výše. 
 
Zdroj: NICM
Zdroj: www.czech-us.cz

Strana 5 z 7