Bleskovka

12. 9. 2018 v 19 hodin bude Schoellerově sále Čakovického zámečku
zazní oblíbené písně francouzského a českého šansonu.
Lístky je možné zakoupit v podatelně úřadu Městské části Praha-Čakovice,
ve Farmářském obchůdku (Cukrovarská 89) a v prodejně DUHA (Cukrovarská 22/18)
Cena 150 Kč / 90 Kč senioři, studenti

 

msmt 11Ministerstvo školství vyhlašuje dvě výzvy financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a zaměřené na podporu metod vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a na rozvoj podnikatelských dovedností žáků základních a středních škol. V rámci obou výzev je pro projekty škol připraveno celkem 550 milionů korun. 
Cílem první z výzev je podpořit metody vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu pro žáky základních a středních škol a zlepšení klimatu na školách. Cílem je ale také zlepšení životního stylu dětí a mládeže. „Obezita, nedostatek pohybu, negativní sociální vlivy, to jsou problémy dnešní mládeže, které musíme řešit už od předškolního vzdělávání. Finanční prostředky z OP VK nám v tom mohou výrazně pomoci,“ řekl ke spouštěné výzvě ministr školství Marcel Chládek s tím, že v rámci výzvy je z OP VK připraveno 300 milionů korun. Druhá z výzev je zaměřena na podporu realizace odborné praxe žáků středních škol u zaměstnavatelů, aby žáci získali praktické zkušenosti a rozvíjeli své podnikatelské dovednosti. Důraz je ve výzvě kladen i na tématiku sociálního podnikání a podporu hendikepovaných žáků. Celkový objem peněz připravený pro tuto výzvu je 250 mil. korun.
Zdroj: MŠMT